Na 1 jaar coronacrisis maken werkgevers de balans op, want voor vele bedrijven is telewerk al sinds het begin van de pandemie de norm. Werkgevers en werknemers hebben zich gedwongen moeten aanpassen aan deze (voor velen nieuwe) vorm van werken. De impact op de mentale gezondheid van werknemers is niet te onderschatten. Tijdens de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk staat de Internationale Arbeidsorganisatie dan ook stil bij de psychosociale aspecten van die ingrijpende verandering. Bovendien zal de toekomst er een zijn van hybride werken. Hoe kun je je als werkgever daarop voorbereiden? En hoe kun je je werknemers zo goed mogelijk ondersteunen bij telewerk, met aandacht voor hun mentale gezondheid?

Meer dan de helft van de Belgische werknemers doet aan telewerk

Begin 2020 namen erg veel werknemers plots intrek in hun thuiskantoor. Bij sommigen werd die plek al eerder ingericht, maar vele andere werknemers moesten noodgedwongen improviseren en gezin en werk onder hetzelfde dak organiseren. Als gevolg van de COVID-19-crisis deed bijna 4 op 10 Europese werknemers in 2020 aan telewerk en in België zelfs meer dan 50 %. De cijfers tonen aan dat met de juiste technologie, (communicatie)tools en reorganisatie, veel meer jobs vanop afstand kunnen worden uitgevoerd dan voordien werd aangenomen. 

Vraag je je af of je verzekerd bent voor ongevallen tijdens telewerk? Het antwoord vind je in onze blog over telewerken en arbeidsongevallen.
 

Aandacht voor mentale gezondheid van werknemers bij telewerk

Werkgevers hebben vrij snel organisatorische en technische maatregelen genomen. Ze worden echter al een jaar lang uitgedaagd om hun werknemers zo goed mogelijk door het woelige water te leiden. Zo is het voor werkende ouders een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen hun telewerk en de zorg voor hun kinderen. Mensen die alleen wonen, worden op hun beurt geconfronteerd met het risico op isolatie. Stress, (economische) onzekerheid, onvoldoende opleidingsmogelijkheden zijn enkele voorbeelden die bij telewerk de mentale gezondheid kunnen beïnvloeden. Aandacht voor die mentale gezondheid van werknemers wint dan ook steeds meer aan belang.

Een preventieadviseur psychosociale aspecten kan de werkgever hierin ondersteunen. Werknemers kunnen zelf ook aan de slag om hun veerkracht en mentale gezondheid te versterken. B-Tonic, het online gezondheidsplatform van Baloise Insurance, geeft tips hoe je gezond én productief kunt thuiswerken.

Preventietips om de mentale gezondheid van telewerkende werknemers te ondersteunen

De privé-werkbalans heeft het voorbije jaar een zware beproeving moeten doorstaan en zal in de toekomst een van de belangrijkste pijlers worden in het preventiebeleid van bedrijven. Wat je als leidinggevende kunt doen om je werknemers bij telewerk te ondersteunen:

  • wees bewust van de extra stress die de coronacrisis met zich meebrengt en vraag regelmatig hoe het met hen gaat;
  • vraag wat ze nodig hebben, zonder betutteling;
  • doe een wekelijkse check-in met je team en creëer samenhorigheid;
  • toon waardering voor de geleverde inspanningen van je werknemers;
  • zorg voor een heldere communicatie, maak duidelijke werkafspraken en deel die met je team.

Door het vele telewerken zitten ook cyberaanvallen in de lift. Lees onze cyberpreventietips om cyberaanvallen op je bedrijf te voorkomen
 

Is hybride werken beter voor de mentale gezondheid van werknemers?

Aanvankelijk dachten we dat telewerk een tijdelijke oplossing zou zijn, maar ook in het bedrijfsleven is er een tijd vóór en ná corona. Werkgevers en werknemers zien bovendien de voordelen in van telewerk. Telewerk zorgt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om een meer flexibel werkschema toe te passen of om belangrijke taken uit te voeren zonder afgeleid te worden door de drukte op kantoor. Daardoor zullen veel bedrijven na de coronacrisis kiezen voor hybride werken: een combinatie van telewerk en werken op kantoor. We verwachten dat hybride werken de mentale gezondheid van werknemers ten goede komt.

Voor werkgevers brengt hybride werken nieuwe uitdagingen met zich mee. Enkele zaken waar je als bedrijf rekening mee kunt houden om de mentale gezondheid van je werknemers te ondersteunen:

  • zorg voor een update van je telewerkpolicy en organiseer de terugkeer naar kantoor door je te baseren op ervaringen tijdens de coronacrisis en ervaringen van je werknemers;
  • ga na of er extra (technologische) investeringen nodig zijn om telewerk op lange termijn mogelijk te maken;
  • evalueer op regelmatige basis hoe werknemers het hybride werken ervaren en stuur bij waar nodig;
  • bied specifieke opleidingen aan om vaardigheden rond de nieuwe manier van werken op te bouwen.

Bron: Baloise