Cyberverzekering

Op zoek naar een cyberverzekering?

15 Jaar Ervaring

Oplossing Op Maat

Onafhankelijk Kantoor

Nood aan een cyberverzekering?

Een hacker die uw bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat uw netwerk lam legt. Het zijn enkele voorbeelden van cyberincidenten die helaas dagelijkse realiteit zijn. Cybercriminaliteit treft bedrijven van alle omvang en in uiteenlopende sectoren.

Kmo’s en zelfstandigen in het bijzonder zijn erg kwetsbaar. Ze beschikken niet altijd over een doorgedreven beveiligingssysteem of missen de slagkracht om adequaat te reageren op een cyberaanval. Preventie en bescherming gaan dan ook hand in hand. Antivirussoftware en een firewall die up-to-date zijn, regelmatig back-ups maken en een alerte houding in de onlinewereld kunnen veel onheil voorkomen. Risico’s voor 100 % elimineren is jammer genoeg niet mogelijk.
Een cyberverzekering kan de nodige bescherming bieden wanneer de preventie heeft gefaald. De polis verzekert zowel de schade aan uw onderneming als de schade aan derden en biedt u 24/7 IT-bijstand na een cyberincident, zo kunt u zich snel terug focussen op uw business.

Verzeker uw gegevens, software én uw aansprakelijkheid

Eigen schade

 • Is uw bedrijf het slachtoffer van een cyberincident? Dan biedt onze cyberverzekering dekking en ondersteuning voor:
  de gederfde winst en vaste kosten tijdens de periode van bedrijfsonderbreking;
 • extra kosten om uw bedrijf operationeel te houden;
 • de herstelling van elektronische gegevens en software, inclusief het verwijderen van de schadelijke software;
 • het onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident.
  Bovendien betaalt de polis voor:
 • cyberafpersing;
 • oplichting via phishing en CEO fraude;
 • kosten en verliezen doordat een hacker online bestelde goederen afleidt waardoor ze niet op hun bestemming geraken;
 • telefoonhacking.

Schade aan derden

Met deze polis bent u ook verzekerd voor schade aan derden:

 • Schade doordat een verzekerde een inbreuk pleegt op de wettelijke voorschriften rond gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de GDPR.
 • Schade na een cyberincident waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

De polis betaalt ook voor:

 • administratieve boetes die de overheid oplegt na een inbreuk op de GDPR;
 • contractuele boetes die de leverancier van elektronische betaaldiensten oplegt;
 • het schenden van een merkrecht, portretrecht of de reputatie door de digitale media inhoud van uw bedrijf;
 • het plegen van een inbreuk op de wettelijke voorschriften i.v.m. gegevensbescherming door een dienstverlener van uw bedrijf

IT-Bijstand

Na een cyberincident kan de verzekeringnemer 24/7 een beroep doen op Cyber Support, zowel op afstand als on-site.
Die bijstand zorgt voor:

 • onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het
 • crisismaatregelen om de schade te
 • beveiliging en herstel van software, elektronische gegevens en
 • bijstand bij een officieel onderzoek

Wat is niet verzekerd?

Let op, in sommige gevallen is er geen tussenkomst. Zo is er geen tussenkomst bijvoorbeeld voor schade die het gevolg is van:

 • het ontbreken van preventiemaatregelen, zoals beveiligde toegang met gebruikersnaam en wachtwoord, een firewall, antivirussoftware of back-ups;
 • terrorisme;
 • milieuverontreiniging;
 • uitval van de infrastructuur, van openbare nutsvoorzieningen of van telecomoperatoren;
 • opzet of het bewust schenden van wetten en instructies

03 298 30 60

info@leenvdw.be

Marreweg 60 2520 Ranst