Fietsverzekering

Bijstand

De omniumwaarborg dekt diefstal, materiële schade en vandalisme. Met deze verzekering geniet je ook van bijstand (ongeval, panne, lekke band) overal in België en tot buiten de Belgische grenzen.

Lichamelijke ongevallen fietser

In Europa is 75 % van de slachtoffers van fietsongevallen die in het ziekenhuis worden opgenomen, betrokken in een ongeval met slechts één fietser. In België zijn zowat negen van de 10 slachtoffers van een fietsongeval die in het ziekenhuis wor- den opgenomen, betrokken in een ongeval zonder tegenpartij.

De waarborg lichamelijke ongevallen fietser dekt de behandelingskosten van de fietser, zijn eventuele invaliditeit of zijn jammerlijk overlijden na een val of ongeval met een verzekerde fiets zonder tegenpartij.

BA fiets

De burgerlijke aansprakelijkheid fiets is verplicht voor autonome speed pedelecs (<= 45 km/u). We raden deze verzekering ook ten stelligste aan voor speed pedelecs met trapondersteuning (<= 45 km/u), wanneer uw BA privéleven dit type fiets niet uitdrukkelijk dekt. Ze wordt ook aangeraden voor alle types bedrijfsfietsen of voor fietsen die u voor pro- fessionele doeleinden gebruikt. Als u bij een ongeval met deze fietsen materiële en licha- melijke schade aan een derde partij berokkent en u aansprakelijk bent, komt de burgerlijke aansprakelijkheid fiets tussen.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand biedt u tot slot juridische bijstand en dekt alle geschillen die verband houden met de verzekerde fiets, inclusief die met de verkoper of de hersteller.

Simulatie fiets

Hoeveel kost jouw verzekering?