Gezinsverzekering

Op zoek naar een gezinsverzekering?

15 Jaar Ervaring

Oplossing Op Maat

Onafhankelijk Kantoor

Familiale verzekering

Dit is geen wettelijk verplichte verzekering, maar mag toch niet ontbreken in uw verzekeringspakket. Deze verzekering vergoedt de schade aan derde dewelke is veroorzaakt door u of uw huisgenoten.

Bereken je familiale premie

Ongevallenverzekering

Deze verzekering beschermt u en/of uw gezinsleden als bestuurder van een wagen wanneer u gekwetst bent. Maar u kan u ook beschermen in het verkeer als fietser, voetganger, passagier, in het openbaar vervoer.
Zelfs ook in uw vrije tijd. Denk maar aan bepaalde hobby’s, sportactiviteiten, op de speelplaats, …
Wist je dat je voor personen die je aanwerft om hoofdzakelijk huishoudelijke taken te laten uitvoeren, verplicht bent om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten? Poetspersoneel die gebonden zijn aan PWA of dienstencheques zijn verzekerd bij hun werkgever. Maar denk ook aan een babysit, helpers op een familiefeest.

Bereken je ongevallenpremie

Fietsbijstand

Ongeval of pech met de fiets. Ook daar springen we graag bij met raad en daad.

Bijstand

Dankzij deze dekking wordt uw voertuig in veiligheid gebracht bij een ongeval, ook in het buitenland. 
Vraag ons zeker meer info omtrent de voorwaarden.

Ook bij pech is het mogelijk om een bijstandverzekering aan te gaan. Dit kan in het binnenland, zowel als onderweg naar uw vakantiebestemming. Hier spreken we dan over een reisbijstandverzekering.

Reisbijstand

Met een reisbijstand kan je uw verzekeren voor de personen, het voertuig en de annulatie van uw reis. De repatriëring, hotelkosten voor langer verblijf, bijstand voor uw familieleden thuis…zijn vaak verzekerd. Vraag ons welke formule het beste bij jouw past.

Overlijdensverzekering

Iedereen verzekert zijn auto en zijn woning. Logisch, dat zijn immers kostbare bezittingen. Maar wat als het lot u onverwachts treft: een dodelijk (verkeers)ongeval, een hartaanval, een ongeneeslijke ziekte, …
Wat dan voor wie achterblijft? Hebt u al eens gedacht aan de financiële zekerheid van uw dierbaarste nabestaanden als u er niet meer bent? Met een Overlijdensverzekering kunt u alvast met een gerust gemoed volop van uw leven genieten.

Tijdelijke Overlijdensverzekering

Zullen de studies van uw kinderen nog gefinancierd kunnen worden als uw gezin het zonder u en uw inkomen moet stellen? Of hebt u nog heel wat kosten die een zware financiële last leggen op uw gezin? Bescherm dan uw nabestaanden bij uw vroegtijdig overlijden door een Tijdelijke Overlijdensverzekering.

Financiële bescherming

U beschermt uw nabestaanden voor het geval u overlijdt vóór een bepaald tijdstip (de contractdatum). De verzekering zorgt er immers voor dat aan de door u aangeduide begunstigde een vooraf vastgesteld bedrag wordt uitgekeerd indien u vroegtijdig zou overlijden.

Schuldsaldoverzekering

De Schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat de lening gedeeltelijk of volledig (afhankelijk van de door u gekozen formule) wordt terugbetaald wanneer u vroegtijdig zou overlijden. Met een aanvullende verzekering Arbeidsongeschiktheid bent u er zeker van dat ook in geval van arbeidsongeschiktheid (minimaal 25 %) de lening wordt terugbetaald.

03 298 30 60

info@leenvdw.be

Marreweg 60 2520 Ranst