Pensioensparen

Meer informatie over pensioensparen?

15 Jaar Ervaring

Oplossing Op Maat

Onafhankelijk Kantoor

Pensioensparen

Veel kans dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft van uw laatste nettoloon zal bedragen. Vandaag zijn steeds meer gepensioneerden verplicht om nog bij te klussen om niet in armoede te vervallen. Werken na het pensioen gebeurt dus niet altijd uit vrije wil.
Om uw inkomensverlies op te vangen is er maar één oplossing: zorgen voor een goede aanvulling. De belastingsvermindering op je gespaarde bedrag bedraagt 25 tot 30% verhoogd met gemeentetaks. Op je 60e of na 10 jaar indien uw contract na 55 is gestart, betaal je een éénmalige taks van 8%.
U betaalt geen taksen op uw gestorte premies. Het maximum pensioenspaarbedrag is wettelijk bepaald. Vraag ernaar op ons kantoor.

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee extra waarborgen.

Kapitaal overlijden

Wenst u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.
Bijvoorbeeld: U verzekert een kapitaal overlijden van 25.000 euro. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

Arbeidsongeschiktheid

Er zijn verschillende formules voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. De verzekeringsmaatschappij betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd.
Opgelet: als u ervoor kiest om uw pensioenpremie voor 100% in een tak 23 verzekering te storten, is het niet mogelijk om uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg dan wel afsluiten via een aparte polis.

Lange termijnsparen

Een extra aanvulling bovenop uw pensioensparen? Dat kan.
Het maximum te sparen bedrag is afhankelijk van uw inkomen. De belastingsvermindering op uw jaarlijks gespaarde bedrag is 30%. Op uw 60e of na 10 jaar indien uw contract na uw 55e verjaardag is gestart, betaalt u een éénmalige taks van 10%. Op uw gestorte premies betaalt u een taks.
Vraag naar meer inlichtingen op kantoor omtrent het rendement en specificaties.

Toch al benieuwd naar meer? Kijk gerust op de sites van onze partners.

Groepsverzekering

Hebt u, net als veel Belgen, een groepsverzekering via uw werkgever? Dat is goed nieuws, want een groepsverzekering is een slimme manier om een mooi extra pensioen op te bouwen.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel en kan uit verschillende waarborgen bestaan:

  • pensioenopbouw
  • overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • premievrijstelling
  • hospitalisatieverzekering

De voorwaarden van de groepsverzekering worden vastgelegd in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever.

Hoe werkt een groepsverzekering?

Uw werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van zijn aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Sommige groepsverzekeringen voorzien dat u als werknemer ook een eigen bijdrage kunt storten. Zo bouwt u een ‘spaarkoffertje’ op. De premies in dit spaarkoffertje brengen intresten op.

Hebt u recht op een groepsverzekering?

U moet als werknemer zelf geen stappen ondernemen om bij uw groepsverzekering aan te sluiten. Dat doet uw werkgever voor u.

De groepsverzekering volgt het principe van non-discriminatie. Dat wil zeggen dat uw werkgever een groepsverzekering alleen mag afsluiten voor al zijn werknemers, of voor een welbepaalde categorie. Deze categorie mag nooit discriminerend zijn (bijvoorbeeld enkel voor vrouwen, of enkel voor arbeiders met een contract van onbepaalde duur, …). Zodra u tot een categorie behoort waarvoor uw werkgever een groepsverzekering afsloot, hebt u automatisch recht op de groepsverzekering.
Let op: als u nog geen 25 jaar bent, heeft de werkgever de mogelijkheid om uw aansluiting bij de groepsverzekering uit te stellen. Ten laatste op uw 25ste verjaardag moet u wel aangesloten zijn.

Sinds 6 december 2016 vindt u alle informatie over uw groepsverzekering op www.mypension.be. Al uw loopbaangegevens zijn bijeengebracht op een ‘individuele rekening’. Zo krijgt u een totaalbeeld van het wettelijk en aanvullend pensioen voor uw persoonlijke situatie. Meer weten? Lees het hier.

03 298 30 60

info@leenvdw.be

Marreweg 60 2520 Ranst